:: NOVICA
2014-09-06 12:46:19

Spremembe. Takoj!

Socialno-ekonomska situacija v Mestni občini Maribor se približuje najnižji točki, medtem ko se politiki v Mariboru ukvarjajo z megalomanskimi projekti brez vsake strategije in brez občutka za realnost in stiske, s katerimi se soočajo prebivalci Maribora iz dneva v dan.

Maribor je ta trenutek po ekonomskih kazalcih na vrhu lestvice brezposelnosti (18.5%) v državi ima najnižjo rast bruto plače med vsemi slovenskimi mestnimi občinami) povsem na dnu slovenske statistike.

Zdaj ni čas, da gradimo gradove v oblakih in negospodarno trošimo javna sredstva, ampak je čas, da vso svojo energijo in sredstva usmerimo tako, da zagotovimo kar se da večjo korist za vse občane Mestne občine Maribor in ne le za nekatere posameznike.

 Strategija 2014-2018 poimenovana ,,SPREMEMBE. TAKOJ!,, predstavlja ta trenutek edino realno alternativo politiki, ki kroji usodo občanom Mestne občine Maribor in je odgovor na vprašanje:

 Ali si občani Mestne občine Maribor res ne želimo sprememb?

 Zato ima Strategija 2014-2018  5 OSNOVNIH CILJEV, ki jih moramo doseči v Mestni občini Maribor, da se približamo slovenskemu povprečju:

  • ustvariti pogoje za prihod kapitala oz. nova delovna mesta (zmanjšati brezposelnost do 30%)
  • reorganizirati javna podjetja, preprečiti uvedbo »uvedbo davek na dež«, zmanjšati NUSZ za gospodarstvo !
  • ustvariti pogoje za boljšo kvaliteto bivanja (zagotoviti mesečne vozovnice za javni prevoz po ceni 5 EUR) predlagati spremembo zakona za dvojno obdavčitev zaposlenih v tujini in zagotoviti najsodobnejši objekt za termično obdelavo odpadkov.
  • poskrbeti za dostojno starost (Maribor upokojencem prijazno mesto), poskrbeti za invalide in poskrbeti za vse zainteresirane ciljne in interesne skupine (društva, športne organizacije, sindikate itd).
  • vzpodbuditi ustanovitev Štajerske pokrajine (mariborčani moramo imeti sedež evropske pisarne v Mariboru, s katero se bomo sami prijavljali na EU razpise) in jasno zahtevati od Vlade RS za takojšnjo realizacijo pomoči 600 MIO evrov  (študija gosp. foruma – Sklep MS MOM 20.6.2013)

Strategija 2014-2018 predvideva sodelovanje strokovne javnosti in prebivalcev pri njenem izvajanju in ne le ozko interesno povezanih lobijev – kot je največkrat praksa sedaj!

5 OSNOVNIH CILJEV je opisanih konkretno in transparentno - predstavlja 5 osnovnih prioritet za SPREMEMBE. TAKOJ!  Te so v krizni situaciji, kakršni je Maribor sedaj, nujne in prinašajo spremembe!

:: DOGODKI
:: ANKETE
Nadaljevanje politike Kanglerja
Ali menite da gre Fištravec po Kanglerjevi poti?
:: LPR TV