:: NOVICA
2014-08-30 07:42:25

VOLITVE 2014 LPR pozval direktorja Nigrada in Nipe naj poskrbi za vračilo are za najem ŠC Pohorje

LPR – Lista za pravičnost in razvoj, njen predsednik Stojan Auer je na današnji tiskovni konferenci pozval svetovalca župana Andreja Fištravca Iztoka Frasa, ki je trenutno direktor treh podjetij (Nigrad, Nigrad inženiring in Nipa) ter hkrati še vedno predsednik nadzornega sveta podjetja Nigrad d.d., » naj nemudoma poskrbi za vračilo 310.000 evrov, ki so bili bil nakazani s strani firme Nipa d.o.o. kot ara v ŠC Pohorje d.o.o.«

Odgovornost naj prevzamejo tudi člani nadzornih svetov Nigrada in Mariborskega vodovoda

Iztok Fras in Vladimir Krajcer, bivši direktor firme NIPA d.o.o., sta po mnenju LPR odgovorni osebi za vračilo javnega denarja, ki je bil nakazan v firmo ŠC Pohorje d.o.o. Posledično naj odgovornost po besedah Stojana Auera s svojim premoženjem prevzamejo tudi člani nadzornih svetov družb Nigrad d.d. in Mariborski vodovod d.d.

Nadzorniki podjetja Mariborski vodovod d.d. naj bi odločitev dokapitalizacije Nipe d.o.o. sprejeli celo brez sklepa lastnikov – torej skupščine občin SV Slovenije!  Hkrati so župana Andreja Fištravca pozvali naj odgovori na vprašanje, kdo nadzoruje poslovanje firme NIPA d.o.o.

Predlog za nujno obravnavo točke prenove stare tribune Ljudskega vrta

Župana Andreja Fištravca so še pozvali, da na sejo Mestnega sveta MOM dne 8. septembra pod nujno uvrsti točko: Prenova stare tribune stadiona ljudski vrt.

"Na podlagi v letu 2014 izdelanih dokumentov, tehnično stanje objekta, študija izvedljivosti projekta, investicijski program in odprtega projekta, ki je opredeljen v načrtu razvojnih programov, se dela za obnovo Zahodne tribune Ljudskega vrta še niso začela" so dejali v LPR.

Zato je potrebno, po mnenju LPR, sprejeti sklepe za kandidiranje na evropska sredstva ali za namenska sredstva, ki so na voljo v Republiki Sloveniji in jih lahko Maribor pridobi za dokončanje stadiona Ljudski vrt. Maribor ima sedaj enkratno priložnost, da se odzove hitro in si zagotovi nepovratna sredstva ki mu pripadajo za zaključek projekta stadion Ljudski vrt.

Vir: maribor24.si

:: DOGODKI
:: ANKETE
Nadaljevanje politike Kanglerja
Ali menite da gre Fištravec po Kanglerjevi poti?
:: LPR TV